Quy Định Về Sử Dụng Thông Tin Trên Website

Mọi tài liệu ( hình ảnh, phần mềm, video, văn bản và đồ họa,…) được đăng tải trên trang web này thuộc bản quyền của EVER Việt Nam. Bạn không được sử dụng nội dung trên trang web này với mục đích thương mại.

Vi phạm Điều khoản sử dụng này có thể là vi phạm quyền sở hữu trí tuệ của chúng tôi và các nhà cung cấp nội dung liên quan, có thể khởi kiện để bảo vệ các quyền này. Bạn có thể tham khảo, chia sẻ nội dung và bạn phải ghi rõ nguồn tham khảo là https://evervietnam.com/ mỗi khi sử dụng tài liệu.

Từ Chối Trách Nhiệm Trong Những Trường Hợp

Mọi thông tin trên evervietnam.com này chỉ mang tính chất tham khảo tổng quan và chúng tôi không chịu trách nhiệm về bất kỳ hậu quả hay thiệt hại nào xảy ra trong quá trình sử dụng thông tin từ trang web. Ngoài ra, chúng tôi sẽ không có bất kỳ nghĩa vụ nào nếu trang web tạm thời không thể truy cập do các lỗi kỹ thuật từ phía bạn.

Thay Đổi Trên Website

Ever Việt Nam hoàn toàn có quyền thay đổi, bổ sung, hoặc loại bỏ thông tin trên website.

Các sửa đổi thông tin liên quan đến dữ liệu khách hàng của bạn sẽ được Ever Việt Nam thông báo trước khi thực hiện thay đổi.

Quy Định Về Các Hành Động Không Được Phép

Bạn không được phép giới hạn hoặc ngăn cản bất kỳ người dùng nào khác sử dụng các tiện ích trên trang web: evervietnam.com.

Bạn không được quyền gửi lên hoặc phát tán các thông tin:

– Vi phạm pháp luật & chống phá nhà nước CHXHCN Việt Nam

– Vi phạm quyền tự do cá nhân hoặc xúc phạm người khác.

– Lây lan virus máy tính hoặc gây hư hại cho các máy tính khác. 

– Sử dụng các thiết bị, phần mềm hoặc tiến trình để xâm phạm hoặc cố ý làm hỏng hoạt động của trang web. 

– Quảng cáo hay truyền đạt thông tin thương mại. 

– Bất kỳ hành động không thích hợp theo quan điểm chúng tôi. 

Chúng tôi có quyền ngăn chặn hoặc từ chối bạn truy cập vào trang web mà không cần thông báo trước nếu chúng tôi cho rằng bạn đã vi phạm bất kỳ điều khoản nào trong bản Quy định này.

Chúng tôi xin chân thành cảm ơn!